Förhandlar om elförsörjning
Erling W. Stenmark i Boden hjälper dem som vill producera elenergi. År 2006 startade han upp sin verksamhet, EWS Projektstyrning AB, där han arbetar som fristående konsult.
- Erling vill medverka till energiomställningen i Sverige. Det är vindkraftsentreprenörer och vattenkraftsproducenter som köper tjänsterna. Vattenkraftsproducenterna i Norrbotten är viktiga kunder, berättar Erling.
Han ägnar sig åt projektledning och kontroll av elanläggningar i kraftstationer. Vad gäller vindkraftsentreprenörer har han ett kundområde som täcker hela Sverige. Erling hjälper dem att få energin transporterad från en vindkraftspark till en lämplig plats där det går att sälja energin. Vindkraftsentreprenören är enligt regelverket skyldig att betala alla kostnader som nätägaren har för elanslutning av vindkraftsanläggningen.
- De kunder som jag hjälpt vet jag har tjänat på det. Jag gör insatser och sådant sprider sig som ringar på vattnet, så jag har inte behövt söka efter uppdrag, säger Erling.

Erling tar fram en plan på hur anslutningen bör utformas, efter att ha kartlagt vilka förutsättningar det finns för överföring av den planerade elproduktionen. Därefter kontaktar han det bolag som äger det aktuella elnätet.
- Jag har jobbat inom elbranschen sen 1972. Jag har även jobbat åt myndigheter med frågor som rör elförsörjning och tillståndsfrågor, det gör att jag har en ganska bra helhetssyn över dagens regelverk, säger Erling.
Erling har god kontakt med energimyndigheten och elsäkerhetsverket. Tidigare har han arbetat många år på Vattenfall och ABB.


EWS Projektstyrning AB

Bransch:
El

Telefon: 070-6419535


Email:
erling.w.stenmark@telia.com

Adress:
EWS Projektstyrning AB
Gränsv. 36
96137 Boden

| 13 SENASTE FÖRETAGEN